Βιωματική εκμάθηση Αγγλικών

Η εκμάθηση των Αγγλικών μετατρέπεται σε μια ευχάριστη, διδακτική εμπειρία. Ο “παραδοσιακός” τρόπος εκπαίδευσης  θέλει τον μαθητή απλώς να παρακολουθεί και να απομνημονεύει την ύλη. Στην βιωματική μάθηση ο μαθητής βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του μαθήματος, παύει να είναι ένας απλός παρατηρητής, και αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην διάρκεια του μαθήματος.

Δρουν

Με πρωτότυπες δραστηριότητες ο μαθητές συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσω πολλαπλών ερεθισμάτων που παρέχονται από τα βιβλία, την κίνηση, την μουσική, τα παιχνίδια και την τεχνολογία, οι μαθητές αλληλεπιδρούν και έρχονται σε επαφή με τη γλώσσα, την κατανοούν και τελικά την κατακτούν. Το μάθημα μετατρέπεται σε μια μοναδική διδακτική εμπειρία.

Σκέφτονται

Ο δάσκαλος έχει ρόλο καθοδηγητικό και δίνει στους μαθητές την δυνατότητα να ξανασκέφτονται τις  γνώσεις που πρόσφατα απόκτησαν. Ενθαρρύνονται να δοκιμάζουν την πρακτική εφαρμογή όσων σκέφτονται χωρίς να φοβούνται το λάθος. Στον προσωπικό τους χρόνο θα αναπολήσουν τα ευχάριστα βιώματα του μαθήματος και θα αφομοιώσουν καλύτερα την γλώσσα και τις πληροφορίες.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την βιωματική εκμάθηση αγγλικών?

Καλεστε μας

Μαθαίνουν

Η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Μέσω της εμπειρίας, ο κύκλος της μάθησης διευκολύνεται και γίνεται βίωμα. Ο μαθητής δεν παρακολουθεί πλέον παθητικά το μάθημα, αλλά εμπλέκεται ενεργά στην διαδικασία αξιοποιώντας και θεμελιώνοντας τις γνώσεις του.

Εφαρμόζουν 

Μέσα από παιχνίδια και διαδραστικές δραστηριότητες οι μαθητές θα συνεργαστούν, θα μοιραστούν και θα εφαρμόσουν τις γνώσεις τους, εμπλουτίζοντας την εμπειρία τους. Όσο περισσότερο δυναμώνουμε την εμπειρική γνώση τόσο βαθύτερα μαθαίνουμε.

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept