για παιδιά…

Ξεκινώντας να μαθαίνεις αγγλικά

Το ολοκληρωμένο μας πρόγραμμα διδασκαλίας ανηλίκων χρειάζεται 7 χρόνια (κι όχι 8 όπως συνηθίζεται) για την απόκτηση της πιστοποίησης Επαρκούς Γλωσσομάθειας (Β2/Lower).

Επιλέγουμε να μην συγχωνεύουμαι τις δύο πρώτες τάξεις (A Junior και B Junior)! Ένα παιδί που ξεκινάει να μαθαίνει μια καινούργια γλώσσα χρειάζεται χρόνο εμπέδωσης κι όχι να βομβαρδίζεται με πολλαπλές πληροφορίες που δύσκολα μπορεί να αφομοιώσει.Ταυτόχρονα σεβόμαστε το γεγονός ότι σε αυτή την ηλικία η βαρύτητα δίνεται στην κατανόηση και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Χρόνο κερδίζουμε προς το τέλος του προγράμματος σε παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών όταν έχoυν αποκτηθεί στέρεες βάσεις και αυτοπεποίθηση στη γλώσσα και μια τάξη (E Class) υψηλού κόστους δεν γίνεται.

Κερδίζοντας χαμένο χρόνο

Σε αρκετές περιστάσεις η αλλαγή φροντιστήριου είναι αναγκαία επιλογή από τους γονείς. Κατανοούμε ότι αυτό ίσως προκαλεί αβεβαιότητα και άγχος καθώς η αλλαγή και μόνο μαθησιακού περιβάλλοντος προκαλεί αναταραχές στην καθημερινή ρουτίνα γονέων και μαθητών. Στο φροντιστήριο μας φροντίζουμε να εξασφαλίσουμε ότι η μετάβαση θα είναι όσο πιο ομαλή γίνεται. Αρχικά εξηγούμε αναλυτικά και τεκμηριωμένα το πρόγραμμα σπουδών στους γονείς. Στην συνέχεια ακολουθεί μια συνέντευξη με τον ίδιο το μαθητή που γίνεται στα αγγλικά καθώς και ένα διαγνωστικό τεστ (diagnostic test) για να μπορέσει να γίνει μια πρώτη αξιολόγηση του επιπέδου. Από τα παραπάνω, εφόσον χρειάζεται, προτείνεται ένα πλάνο ομαλούς ένταξης στο πρόγραμμα σπουδών μας. Σκοπός αυτού είναι:

– η εξοικείωση με την χρήση μόνο αγγλικών κατά την ώρα του μαθήματος και η απόκτηση του κοινού κώδικα επικοινωνίας μέσα στην τάξη
– η αναπλήρωση βασικών ελλείψεων σε ότι αφορά λεξιλόγιο και γραμματική.
– και φυσικά γονείς και μαθητές να επωφεληθούν εν τέλει από τη μειωμένη διάρκεια του προγράμματος διδασκαλίας μας

…για ενήλικες

Εξάσκηση Αγγλικών

Συχνό φαινόμενο είναι, κάποιος –ακόμα και κάτοχος πιστοποιητικού- να μπορεί να καταλάβει μια συζήτηση στα Αγγλικά αλλά να δυσκολεύεται να επικοινωνήσει ο ίδιος την άποψη του. Επίσης δεν είναι σπάνιο κάποιος να χρειάζεται σε κάποια φάση της ζωής του, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, καλύτερη γνώση της γλώσσας για να μπορεί να συνομιλεί με άλλους. Εστιάζουμε στις προσωπικές και μαθησιακές ανάγκες κάθε ενδιαφερόμενου όπως αυτές προκύπτουν από την πρώτη συνέντευξη που διεξάγεται στα Αγγλικά και από ένα διαγνωστικό τεστ (diagnostic test). Για να καλύψουμε αύτες τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες, έχουμε δημιουργήσει 2 διαφορετικά προγράμματα:

α) Γενικά Αγγλικά (6 μήνες)

– Αποκλειστική επικοινωνία κατά τη διάρκεια του μαθήματος μόνο στα Αγγλικά
– Διδασκαλία με ουσιαστική κατανόηση της δομής της γλώσσας μέσω πρακτικής εξάσκησης χωρίς την εμμονή στην αποστήθιση της γραμματικής.
– Περιορισμένες εργασίες για το σπίτι (το γνωστό homework), γιατί ο σπουδαστής μαθαίνει πώς θα εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για να έρχεται σε επαφή με τη γλώσσα και εκτός τάξης.

β) Μιλάμε την γλώσσα (3 μήνες)

– Το μάθημα περιλαμβάνει αποκλειστικά την επικοινωνία (Speaking) στην Αγγλική γλώσσα.
– Το μάθημα, ανεξάρτητο από κάποιο εκδοτικό υλικό (βιβλίο), στηρίζεται / προκύπτει από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι και το τροφοδοτούν με ιδέες και θέματα που τους ενδιαφέρουν να συζητούν.
– Χρησιμοποίηση αυθεντικού υλικού (βίντεο, άρθρα εφημερίδων κτλ) με επίκαιρα θέματα που κρατούν το ενδιαφέρον των μαθητών ενώ ταυτόχρονα έρχονται σε επαφή με την πραγματική χρήση της γλώσσας.
– Χωρίς εργασίες για το σπίτι (το γνωστό homework), γιατί ο σπουδαστής μαθαίνει πώς θα εκμεταλλεύεται ευκαιρίες για να έρχεται σε επαφή με τη γλώσσα και εκτός τάξης.

Πιστοποίηση Γλωσσομάθειας

Είναι πολύ συχνή η ανάγκη απόδειξης ενός συγκεκριμένου επιπέδου γνώσης της Αγγλικής γλώσσας είτε για επαγγελματικούς, είτε για ακαδημαϊκούς λόγους. Η προσέγγισή μας σε αυτή την περίπτωση ενσωματώνει τις απαιτήσεις απόκτησης του κατάλληλου τίτλου με την ταυτόχρονη εμπέδωση και κατανόηση της γλώσσας. Εστιάζουμε στις προσωπικές και μαθησιακές ανάγκες κάθε ενδιαφερομένου όπως αυτές προκύπτουν από την πρώτη συνέντευξη που διεξάγεται στα Αγγλικά και από ένα διαγνωστικό τεστ (diagnostic test).Έτσι, το πρόγραμμα που προτείνεται είναι το έξης:
– Επικοινωνία αποκλειστικά στα Αγγλικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
– Ουσιαστική κατανόηση της δομής της γλώσσας μέσω πρακτικής εξάσκησης χωρίς την εμμονή στην αποστήθιση της γραμματικής.
– Πραγματοποίηση τεστ προσομοίωσης (simulation tests) για εξοικείωση με το format των εξετάσεων καθώς και
– Ολοκληρωμένη προετοιμασία με βάση τις απαιτήσεις των εξετάσεων που υποστηρίζεται και από τη χρήση αυθεντικού υλικού (βίντεο, άρθρα εφημερίδων κτλ) που εξοπλίζουν σε βάθος τους μαθητές.

Ειδικες Πιστοποιήσησεις (IELTS, TOEFL, TOEIC)

Με τον όρο ειδικές πιστοποιήσεις εννοούμε εκείνες που εξυπηρετούν συγκεκριμένο και ειδικό σκοπό με συγκεκριμένη χρονική προσθεσμία όπως πχ εισαγωγή σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, πραγματοποίηση μεταπτυχιακού, εισαγωγή στο δημόσιο τομέα κ.α. Εστιάζουμε στις προσωπικές και μαθησιακές ανάγκες κάθε ενδιαφερομένου, όπως αυτές προκύπτουν από την πρώτη συνέντευξη που διεξάγεται στα Αγγλικά και από ένα διαγνωστικό τεστ (diagnostic test). Διατηρώντας την φιλοσοφία μας απαράλλακτη δομούμαι ένα πρόγραμμα διδασκαλίας για συγκεκριμένες ανάγκες ως εξής:

– Διδασκαλία σε πολύ μικρά τμήματα (3-4 ατόμων) ή σε ατομικό μάθημα
– Διαμόρφωση ειδικού χρονοδιαγράμματος εφόσον απαιτείται.
– Αποκλειστική επικοινωνία κατά τη διάρκεια του μαθήματος μόνο στα Αγγλικά.
– Διδασκαλία με ουσιαστική κατανόηση της δομής της γλώσσας μέσω πρακτικής εξάσκησης χωρίς την εμμονή στην αποστήθιση της γραμματικής.
– Πραγματοποίηση τεστ προσομοίωσης (simulation tests) για εξοικείωση με το format των εξετάσεων.
– Ολοκληρωμένη προετοιμασία με βάση τις απαιτήσεις των εξετάσεων που υποστηρίζεται και από τη χρήση αυθεντικού υλικού (βίντεο, άρθρα εφημερίδων κτλ) που εξοπλίζουν σε βάθος τους μαθητές.