Πόσο βιωματική μπορεί να γίνει η εκμάθηση Αγγλικών;

Μιλήσαμε με την Αντιγόνη Σάχερ ... How i differ? Στις μέρες μας ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει αγγλικά. Πόσοι από αυτούς όμως μιλούν άπταιστα την γλώσσα ή μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματος τους; Πόσο δελεαστικό μπορεί να γίνει το μάθημα των αγγλικών για το παιδί; Πώς αντιδρούμε όταν το παιδί μας λέει ότι “βαριέται