Εγγραφές 2023 – 2024

Εγγραφές 2023 - 2024 Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά (2023-2024) είναι ήδη σε εξέλιξη. Το how I DIFFER! είναι από τη στιγμή που δημιουργήθηκε μία διαφορετική, ενδιαφέρουσα και προσιτή πρόταση για τη εκπαίδευση στην αγγλική γλώσσα για την περιοχή μας. Δείτε τις δραστηριότητες μας από προηγούμενες χρονιές στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (εδώ) και