Βιωματική Μάθηση, τι είναι και γιατί έχει σημασία?

Στο σύντομο διάστημα λειτουργίας μας, καλούμαστε με ευχαρίστηση, να εξηγήσουμε τι σημαίνει Βιωματική Μάθηση στην διδακτική προσέγγιση που εφαρμόζουμε. Παραθέτουμε λοιπόν ένα άρθρο που κρίνουμε ότι δίνει περιεκτική και ουσιαστική απάντηση στο παραπάνω ερώτημα. Μετά τις υποσημειώσεις μπορεί  όποιος επιθυμεί να βρει το κείμενο ολόκληρο και στην αρχική του μορφή κάνοντας κλικ στον υπερσύνδεσμο με