Το how I DIFFER! είναι ένα σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών που εφαρμόζει τις αρχές της Βιωματικής Διδασκαλίας. Η διδακτική μας προσέγγιση αναπαράγει -μέσα από τα βιώματα που δημιουργούμε- το φυσικό τρόπο που μαθαίνει κάθε άνθρωπος τη μητρική γλώσσα , χωρίς παπαγαλία γραμματικών κανόνων και λέξεων. Δίνουμε χρόνο στα παιδιά να εξοικειωθούν με τη νέα γλώσσα, ως ένα νέο κώδικα επικοινωνίας χωρίς να συγχωνεύουμε τις Junior τάξεις και αφήνοντας περιθώριο στο λάθος.

Το how I DIFFER! είναι ένα Κέντρο Ξένων Γλωσσών προσιτό για κάθε γονιό που θέλει το παιδί του να μάθει τη γλώσσα και όχι μόνο να πάρει ένα “χαρτί”.