⛱Από το Σάββατο 31 Ιουλίου και για 3 εβδομάδες θα παραμείνουμε κλειστοί.🤿
Δευτέρα, 23 Αυγούστου ανοίγουμε ξανά γεμάτοι ενέργεια, αισιοδοξία και ιδέες για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά.🎖